Onze selectieprocedure

Is het je opgevallen dat er niet heel veel producten in de Less Toxic Please shop staan? 

Dat is een bewuste keuze. We kiezen namelijk alleen producten uit die voldoen aan onze strenge selectieprocedure, en willen geen compromissen sluiten als het gaat om onze missie (en jouw gezondheid!). Dit betekent dus ook dat we nooit producten zullen aanbevelen, tenzij ze onze strenge selectieprocedure (zoals hieronder vermeld) doorstaan, zelfs als dat betekent dat we daardoor flink wat inkomsten mislopen. In een wereld waarin "greenwashing” alomtegenwoordig is, vinden we het toch echt veel belangrijker dat we onze integriteit behouden en de less toxic-beweging geen schade toebrengen.  

 

Hoe selecteren we onze producten?

In onze eigen zoektocht naar een gifvrij(er) leven hebben we honderden producten onderzocht, duizenden ingrediënten + chemicaliën gescreend op veiligheid, en uitgebreid marktonderzoek gedaan om de meest gezonde less toxic opties te vinden. We nemen onze missie serieus en bieden alleen producten aan waar we zelf achter staan.  


Onze selectieprocedure ziet er als volgt uit: 

 1. In kaart brengen van de productindustrie
 2. Analyseren van de productieprocessen
 3. Onderzoek naar ingrediënten in het product
 4. Contact opnemen met leverancier
 5. Zelf testen van producten + intuïtie check

 

Hieronder leggen we de stappen een voor een uit.  

 

Stap 1: In kaart brengen van de industrie 

Voordat we überhaupt naar de ingrediëntenlijst gaan kijken, willen we eerst weten welke producten er op dit moment beschikbaar zijn, welke fabrikanten en leveranciers de markt domineren en welke algemene kennis er over de producten aanwezig is. Dit geeft ons een overzicht van de huidige stand van zaken en stelt ons in staat om een eerste beeld te krijgen van de mogelijke uitdagingen waar we mee te maken zullen krijgen.
 

Stap 2: Bestuderen van de productieprocessen 

Nadat we een goed beeld hebben gekregen van de productindustrie waarin we ons bevinden, nemen we de productieprocessen onder de loep. Oftewel: hoe wordt het product gemaakt? Het productieproces heeft namelijk grote invloed op de veiligheid van het eindproduct. Zo kan het mengen van grondstoffen leiden tot gevaarlijke bijproducten en worden er soms (schadelijke) chemicaliën toegevoegd om de houdbaarheid van het product te verbeteren. Daarom praten we met de fabrikant, raadplegen we deskundigen uit relevante vakgebieden en struinen we het internet af om inzicht te krijgen in het productieproces. We vertrouwen niet enkel op één bron van informatie maar nemen de tijd om verschillende perspectieven en inzichten te verzamelen.

We richten ons op zaken als:  

 • De keuze van grondstoffen en materialen die worden gebruikt. 
 • De methoden en technieken die worden toegepast bij het mengen en verwerken van de materialen. 
 • Het gebruik van toevoegingen, conserveringsmiddelen en andere chemicaliën tijdens het productieproces. 
 • De controle en monitoring van het productieproces om de veiligheid en kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. 
 • De mogelijke impact van het productieproces op de gezondheid van consumenten.  

 

Stap 3: Onderzoek naar (schadelijke) ingrediënten in het product 

Nadat we de manier waarop het product wordt gemaakt grondig hebben bestudeerd, gaan we verder met het onderzoeken van de ingrediënten die in het product zitten. Dit helpt ons om een duidelijk idee te krijgen van hoe veilig het product eigenlijk is. Daarbij maken we gebruik van gezaghebbende bronnen, zoals: 

 • Autorisatielijst (lijst van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV van de REACH-verordening)
 • BCCPP’s (Breast Cancer Prevention Partners) Red List of Chemicals of concern
 • Bijlage XVII van de REACH-verordening (lijst van beperkingen)
 • Cosmetic Products Regulation, Annex II - Prohibited Substances (Europees Agentschap voor chemische stoffen)
 • EWG Skin Deep® Cosmetics Database
 • Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (REACH-verordening)
 • PBT-assessment list onder de REACH verordening
 • SIN List van chemsec
 • The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
 • The TEDX List of Potential Endocrine Disruptors

Good to know: 2 van de co-founders van Less Toxic Please zijn meester in de rechten en hebben een juridische achtergrond. De analytische vaardigheden van deze founders, komen in deze onderzoeksfase bijzonder van pas. Hun vermogen om grondig onderzoek te doen, kritisch te analyseren en complexe informatie te doorgronden draagt aanzienlijk bij aan ons vermogen om een nauwkeurige beoordeling van producten uit te voeren en alleen diegenen te selecteren die voldoen aan onze strengste normen op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 

Stap 4: Contact opnemen met de leverancier/fabrikant  

Nadat we grondig onderzoek hebben gedaan naar de productieprocessen en ingrediënten van het product, is het tijd om direct contact op te nemen met de leverancier of fabrikant. We streven naar volledige transparantie en integriteit in onze samenwerking. Daarom stellen we vragen over de samenstelling van het product, het productieproces en eventuele andere relevante informatie die onze selectieprocedure kan beïnvloeden. We willen zeker weten dat er geen "verborgen" toevoegingen of informatie zijn die de veiligheid van het product kunnen beïnvloeden.  

 
Stap 5: Zelf testen van producten + intuïtie check 

We testen het product zelf uit. Als het bij ons niet goed voelt (vrouwelijke intuïtie!) en we er niet 100% achter staan, zul je het niet in onze webshop vinden. Wanneer een product onze selectieprocedure goed heeft doorlopen, nemen we contact op met de leverancier om te kijken of (i) we het product kunnen inkopen, dan wel (ii) via affiliate marketing een eerlijke vergoeding kunnen vragen.  

 

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat we pas gaan kijken naar inkoop- of affiliate marketing nadat een product de volledige selectieprocedure heeft doorlopen en voldoet aan onze HOGE less toxic eisen. Dit betekent in de praktijk dat we veel tijd en geld kwijt zijn aan het onderzoeken van producten die uiteindelijk niet in onze webshop belanden omdat ze simpelweg niet aan onze normen voldoen. Voor elk product dat we in de webshop aanbieden, zijn er soms wel 100 producten die de toets niet hebben doorstaan. 

 

Wat doen we met certificeringen en keurmerken? 

Natuurlijk kijken we in ons onderzoek ook naar eventuele certificeringen of keurmerken die aan het product kleven. Voor kleding en textiel kiezen we bijvoorbeeld vaak voor producten die GOTS-gecertificeerd zijn. GOTS staat voor Global Organic Textile Standard, een internationale standaard voor de organische textielproductie. Het is een certificeringssysteem dat eisen stelt aan de hele productieketen van textiel, van de teelt van biologische vezels tot aan de uiteindelijke labeling van het eindproduct. GOTS zorgt ervoor dat textielproducten die dit label dragen, gemaakt zijn van biologisch geteelde vezels, zonder het gebruik van schadelijke chemicaliën tijdens het productieproces. Daarnaast stelt GOTS ook sociale criteria voor arbeidsomstandigheden en eerlijke handelspraktijken. Alle PFAS verbindingen, inclusief PFCA (waaronder PFOA), PFSA (waaronder PFOS), FTOH, PFNA, PFHpA, PFDA, PFOSA, PTFE, zijn verboden voor GOTS producten. 

 
Tegelijkertijd richten we onze focus nooit uitsluitend op deze certificeringen en keurmerken. Terwijl we zeker belang hechten aan bepaalde betrouwbare keurmerken, realiseren we ons evenzeer dat leveranciers certificeringen vaak aanwenden om hun producten groener te doen lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Om die reden voeren we altijd ons eigen diepgaande onderzoek uit.


Deel je feedback,
 join de less toxic community! 

We nodigen je ook uit om ons feedback te geven en suggesties te doen voor producten die je graag in onze shop zou willen zien. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en de wereld een gezondere plek maken. Bedankt voor je steun aan onze missie om giftige stoffen te verminderen en te kiezen voor een gezondere levensstijl met Less Toxic Please.